Цветомира Димитрова
Hello
Цветомира Димитрова
Учител в подготвителна група
About Me

  • Югозападен университет „Неофит Рилски“, Предучилищна и начална педагогика, социална педагогика, магистър

  • V ПКС, ДИУУ София


"Искай от живота невъжможното, защото възможностите му са неограничени"