Божана Крумова
Hello
Божана Крумова
Учител в начален етап
About Me

  • Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистър


Всеки успех на моите ученици ми дава вдъхновение и мотивация да положа още усилия и да им помагна вбъдеще да израстваме заедно.