Христина Георгиева
Hello
Христина Георгиева
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна педагогика, Бакалавър


"Обучението трябва да бъде процесът, който помага на всеки да намери своята уникалност."

Лео Бускалия