Христина Колева
Hello
Христина Колева
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Педагогика, Магистър

  • II ПКС – ДИПКУ Стара Загора


"Най-добрите учители - децата."

Майка Тереза