Марселина Бочева
Hello
Марселина Бочева
Учител в начален етап
About Me

  • Югозападен университет Неофит Рилски, Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистър

  • IV ПКС - ДИУУ София


"Обучението трябва да бъде процесът, който помага на всеки да намери своята уникалност."

Лео Бускалия