Тошка Вълчева
Hello
Тошка Вълчева
Заместник-директор
02 423 15 08
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогикa, магистър

  • II ПКС – ДИУУ София


"Най- труднaта част от успеха е да намериш някой, който да се радва за теб" - Бети Мидлър