Тереза Георгиева
Hello
Тереза Георгиева
Учител по биология
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биология и английски език, Магистър


"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

Плутарх