Виктория Димитрова
Hello
Виктория Димитрова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“Психология, Магистър


"Самият живот е учител и ние сме в състояние на постоянно учене." - Брус Лий