Татяна Мишева-Танева
Hello
Татяна Мишева-Танева
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“Предучилищна и начална училищна, Магистър

  • V ПКС – ДИУУ София


„Добрият учител е като свещ – самият той изгаря, за да освети пътя на другите.“ – Мустафа Кемал Ататюрк