Татяна Вичева
Hello
Татяна Вичева
Учител в начален етап
About Me

  • Югозападен университет Неофит РилскиНачална училищна педагогика, Магистър


"Ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. Ако искате да бъдат още по-интелигентни, четете им още повече приказки."

Алберт Айнщайн