Таня Василева
Hello
Таня Василева
Старши учител по английски език в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент ОхридскиНачална педагогика, Английски език, магистър

  • IV ПКС, ДИУУ София


"Образованието е това, което остане след като забравим всичко, на което са ни учили". - Алберт Айнщайн