Соня Софронова
Hello
Соня Софронова
Учител по информатика
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Математика, Магистър


"Водещ принцип в живота и професията - непрекъснато усъвършенстване."