Снежана Павлова
Hello
Снежана Павлова
Учител в начален етап
About Me

  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистър

  • IV ПКС -  ДИУУ София


„Тайната на обучението се крие в уважението към ученика.“

Ралф Уолдо Емерсън