Светла Събева
Hello
Светла Събева
Учител в начален етап
About Me

  • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Начална училищна педагогика, Бакалавър

  • II ПКС – ДИПКУ Стара Загора


"Бъдещето е в класната ми стая! И това ме мотивира за работа по начин, който да кара децата да влизат в нея с нетърпение всеки ден. За да откриват, преживяват и споделят."