Румяна Куманова
Hello
Румяна Куманова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална училищна педагогика, бакалавър

  • III ПКС – ДИУУ София


"Да бъдем добри!"