Росица Пандарска
Hello
Росица Пандарска
Учител по български език и литература и английски език
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска филология, Магистър

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Английска филология, Магистър

  • V ПКС – ДИУУ София


"Капката издължава камъка, защото често пада."