Ренета Веселинова
Hello
Ренета Веселинова
Медицински специалист
02 423 52 68
About Me
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ - Акушерка, Бакалавър

Следдипломни квалификации и сертификати 

 
"Прави необходимото, после възможното и ще достигнеш невъзможното!"