Радослав Радков
Hello
Радослав Радков
Учител по история
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, История и педагогика, Бакалавър

  • Българско средновековие: държава, общество, култура, Магистър


"Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните — това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока за цял живот ще ви държи влага." - Йордан Радичков