Петя Узунова
Hello
Петя Узунова
Ресурсен учител, логопед
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специална педагогика, магистър

  • Югозападен университет „Неофит Рилски“, Логопед, магистър