Неделчо Жейнов
Hello
Неделчо Жейнов
Заместник-директор
02 423 61 30
About Me

  • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философия, Бакалавър

  • IV ПКС – ДИУУ София


"Практиката ти се съизмерва в степента до способността ти да променяш теорията."