Андрияна Николова
Hello
Андрияна Николова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна педагогика, Бакалавър


“- Отказвам се! - каза Малкият дракон.

- Всичко е наред. - отговори Голямата панда. - Утре ще опитаме пак.”

Джеймс Норбъри