Мирослав Герджиков
Hello
Мирослав Герджиков
Учител по физическо възпитание и спорт
About Me

  • Национална спортна академия, Физическо възпитание, Магистър

  • Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Национална сигурност и отбрана

  • V ПКС - НСА


„Добрият учител е като свещ – самият той изгаря, за да освети пътя на другите.“ – Мустафа Кемал Ататю