Лора Ковачева
Hello
Лора Ковачева
Учител по химия
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Химия, Магистър

  • II ПКС – ДИУУ София


"...и докосвай човешките сърца..."