Каролина Петкова
Hello
Каролина Петкова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“Начална училищна педагогика, Магистър

  • V ПКС - ДИУУ София


"Трябва да тичаш с всички сили, за да останеш на едно място, а за да стигнеш до някъде, трябва да бягаш поне два пъти по-бързо." (Алиса в Страната на чудесата) - Луис Карол