Искра Радева
Hello
Искра Радева
Учител по български език и литература
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска филология, магистър

  • V ПКС – ДИУУ София


"Доброто е добро само по добър начин." - Паисий Светогорец