Пламена Николова
Hello
Пламена Николова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“Предучилищна и начална училищна педагогика, Магистър


"Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети."

Николай Хайтов