Елена Боянова
Hello
Елена Боянова
Главен учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, Магистър

  • II ПКС – ДИУУ София


"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд" - Сократ