Ева Мострова
Hello
Ева Мострова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, магистър

  • IV ПКС – ДИУУ София


"Смисълът на живота е да откриете своята дарба. Целта на живота е да я дарите" - Пабло Пикасо