Диана Велинова
Hello
Диана Велинова
Учител по английски език
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Учител по английски език, Магистър


„Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.“

Зенон Елейски