Гергана Недева
Hello
Гергана Недева
Учител в начален етап
About Me

  • Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Начална училищна педагогика, Магистър

  • III ПКС – ДИУУ София


"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде  запален." - Плутарх