Надя Златкова
Hello
Надя Златкова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална педагогика, магистър


„Изкуството да преподаваш е изкуството да подпомагаш откриването.“ – Марк Ван Доре