Гергана Благиева
Hello
Гергана Благиева
Учител по математика
About Me

  • Технически университет - София, Автоматизация на производството, Магистър


„Познанието започва от почудата.“

Аристотел