Евелина Гълъбова
Hello
Евелина Гълъбова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, магистър

  • II ПКС - ДИУУ София


"Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел." - Мария Калас