Габриел Пиличев
Hello
Габриел Пиличев
Учител по информатика
About Me

  • Технически университет - София, Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето, Бакалавър


"Животът е толкова крехък. Мислите, че някой се справя добре, а в следващия момент той учи javascript."