Габриела Лазарова
Hello
Габриела Лазарова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“Предучилищна и начална училищна педагогика, Бакалавър


"Всички възрастни хора са били най-напред деца."

Антоан дьо Сент-Екзюпери