Весилина Иванова
Hello
Весилина Иванова
Учител по физическо възпитание и спорт
About Me

  • Национална спортна академия, Физическо възпитание и спорт, Магистър

  • V ПКС – ДИУУ София


"Интелигентността е не това, което знаеш, а това, което правиш, когато не знаеш". - Жан Пиаже