Боян Кръстев
Hello
Боян Кръстев
Учител по физическо възпитание и спорт
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физическо възпитание и спорт, магистър

  • V ПКС – Национална спортна академия "Васил Левски" София


,,Прогресът не е да усъвършенстваш това, което е, а да направиш крачка към това, което ще бъде.''  (Из ,,Пророкът'')