Галина Георгиева
Hello
Галина Георгиева
Учител в начален етап
About Me

  • Югозападен университет ,, Неофит Рилски”, Начална училищна педагогика,  Магистър

  • III ПКС - ДИУУ София


"Нужно е голямо сърце, за да оформиш малките умове!"