Асен Чудомиров
Hello
Асен Чудомиров
Учител по математика и физика
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физика и математика, Студент


"Именно астрономията ни показва колко е нищожен човек телом и колко е велик духом, понеже умът му е в състояние да обхване тези сияйни бездни, в които тялото му е само една тъмна точка" - Анри Поанкаре