Анета Владимирова
Hello
Анета Владимирова
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална педагогика, магистър

  • II ПКС – ДИПКУ Стара Загора


"Дълъг е пътят на поучението,кратък и успешен е с примери." - Луций Аней Сенека