Борислав Карагьозов
Hello
Борислав Карагьозов
Учител в начален етап
About Me

  • Югозападен университет ,, Неофит Рилски”, Начална училищна педагогика,  Магистър


,, Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя.” - Елин Пелин