Александър Колев
Hello
Александър Колев
Учител в начален етап
About Me

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна педагогика,  Бакалавър

  • IV ПКС - ДИУУ София


"Цялата човешка мъдрост се съдържа в тези две думи: чакай и се надявай."

Александър Дюма-баща