Организация на обучението от 7 до 11 февруари 2022г.

Децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас ще учат присъствено. За учениците от начален етап занятията започват в 8.00ч. и ще се провеждат по стандартните за присъствено обучение дневен режим. Седмичното разписание за II срок ще получите от класните ръководители по паралелки.

Учениците от VII, X и XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще учат присъствено в училище.

График на учебните часове за класовете в прогимназиален и гимназиален етап в присъствено обучение /V, VI, VIII, IX и XI клас/:

График на учебните часове за VII клас- обучение от разстояние в електронна среда:

График на учебните часове за X клас- обучение от разстояние в електронна среда:

Седмичното разписание за II срок ще получите от класните ръководители по паралелки.

На 7 февруари 2022г., понеделник, учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас да се явят в училище в 8.00ч. за тестване.