Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд