Механизъм за противодействие на тормоза и агресията