Отчет за разходване на бюджета – трето тримесечие на 2022 година