План за изпълнение на стратегията на 121 СУ „Георги Измирлиев“