Отчет за разходване на бюджета- четвърто тримесечие на 2023 година