Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на 121 СУ „Георги Измирлиев“, 2021-2022