График за провеждане на II час на класа за втори срок на учебната 2022/2023 година за ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП